• "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Αναρτάται η απόφαση Προσωρινής Τοποθέτησης καθηγητών, οι οποίοι είτε έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ είτε αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, σε σχολικές μονάδες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.

Κοινοποιείται η εγκύκλιος εισαγωγής διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σας κοινοποιούμε την απόφαση τοποθέτησης του εκπαιδευτικού Μάρκου Ηλία κλάδου ΠΕ17.02 του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης ως Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Κατεύθυνσης της Δ/νσης Δ. Ε. Ν. Λακωνίας, για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-7-2018.

Σας κοινοποιούμε την απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας του Περ/κού Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου.
Οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. οφείλουν να παρουσιαστούν 1 Αυγούστου 2017 από 8.00 έως 15.00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Η παράδοση-παραλαβή αν δεν είναι δυνατόν να γίνει την 1-8-2017, θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους, μετά από συννενόηση μεταξύ των Διευθυντών/ντριών που αποχωρούν και αυτών που αναλαμβάνουν.