• Καλό Καλοκαίρι!!!

  • "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη την αριθ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 απόφαση (Β΄2275), προσκαλεί: Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση προκειμένου να διατεθούν ολικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Ε.Κ. οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αποκλειστικά και μόνο στις 25 Ιουλίου 2017 και μέχρι ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας,

Ανακοινώνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με τα Μόρια των Υποψηφίων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εγγράφως,  στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, από 19-7-2017 έως και 21-7-2017 και ώρα 15.00.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) καλεί Εκπαιδευτικούς, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή είκοσι-πέντε (25) θέσεων Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ..