Μέλη ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

 Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)Λακωνίας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Οικονομίδης Αγάπιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ως Πρόεδρος.
  2. Κυριακοπούλου Γεωργία, Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Δημόπουλος Ιωάννης, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, ως Μέλος.
  4. Κρητικάκου Παναγιώτα, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Έλους, ως Μέλος.
  5. Ραβάνη Άννα, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Μάρκος Ηλίας, Προϊστάμενος Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ως Αναπληρωτής Προέδρου.
  2. Κορμπάκη Μαρία-Σταμάτα, Διευθύντρια Γυμνασίου Βλαχιώτη, ως Αναπλ. Μέλος.
  3. Παπαναστασίου Αναστάσιος, Διευθυντής Γυνμασίου Καστορείου, ως Αναπλ. Μέλος.
  4. Τραγά Μάρθα, Εκπαιδευτικός, ως Αναπλ. Μέλος.
  5. Φλουτσάκος Παναγιώτης, Υ.Φ.ΣΧ.Α. ΔΔΕ Λακωνίας, ως Αναπλ. Μέλος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο