Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. 44429/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) «Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ. ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022», σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της «Εικονογραφίας» οφείλουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσω opsyd στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», αναφέροντας υποχρεωτικά και με ποια ανωτέρω κατηγορία (α-στ) είναι υποψήφιοι για απόσπαση, ενώ τα δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις κατηγορίες πρέπει να τα δηλώσουν αναλυτικά στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» μέχρι τις 10 Μάϊου 2021.

 

Διαβάστε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο