Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Ονομαστικά

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης από Παρασκευή 23-4-2021 μέχρι και Τετάρτη 5-5-2021 και ώρα 14.00

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ. αριθμ. 7/22-4-2021 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπε-ράριθμους τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και υπάρχει στον κλάδο τους οργανικό κενό (βλέπε συνημμένο πίνακα), μπορούν να υποβάλουν αν επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης και να το διεκδικήσουν, από Παρασκευή 23-4-2021 μέχρι και Τετάρτη 5-5-2021 και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ.100/97.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης των υπεραρίθμων θα σταλούν στην υπηρεσία μας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη η δήλωση τοποθέτησης με την υπογραφή του εκπαιδευτικού ή ψηφιακή υπογραφή) στο tdpros@dide.lak.sch.gr.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο