Ημερήσιο αρχείο: 27 Μαΐου, 2021

Κατανομή των υποψηφίων των ΓΕΛ στα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2021

Απόφαση 3518/27-05-2021 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Η κατανομή των υποψηφίων των ΓΕΛ στα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων...

Κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021

Απόφαση 3518/27-05-2021 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Η κατανομή των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2021...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021

Απόφαση Φ.153/59660/Α5/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ0746ΜΤΛΗ-6ΘΣ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον ορισμό: α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Απόφαση Φ253/58879/Α5/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ2Ο46ΜΤΛΗ-5ΘΖ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021 ως...

Μετάβαση στο περιεχόμενο