Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων – Υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Αναρτώνται πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την αριθ. 9/21-5-2021 πράξη του.

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Έχουν οργανική θέση και ζητούν βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  • Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας (το 2021)
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και ζητούν οριστική τοποθέτηση

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για οργανική θέση ή βελτίωση θέσης, έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2021. Επίσης δεν υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε κλάδο-ειδικότητα που δεν υφίσταται οργανικό κενό, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα οργανικών κενών.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων προτίμησης τοποθέτησης ορίζεται από την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 μέχρι και τη Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tdpros@dide.lak.sch.gr (σκαναρισμένη η ενυπόγραφη δήλωση τοποθέτησης).

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο