Τροποποίηση Οργανικών κενών κλ. ΠΕ06 – Διορθωμένος πίνακας αιτούντων βελτίωση θέσης – Οργανικής τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 10/28-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί μεταθέσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών κενών του κλάδου ΠΕ06, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα.

Επίσης σας κοινοποιούμε εκ νέου τον πίνακα αιτούντων βελτίωση θέσης-οργανικής τοποθέτησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης των υπεραριθμιών και τις διορθώσεις λαθών-παραλείψεων.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν, δήλωση τοποθέτησης ή τροποποίηση δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων όπως αυτά εμφανίζονται κατά κλάδο και σχολική μονάδα στον επισυναπτόμενο πίνακα, από Παρασκευή 28-5-2021 μέχρι Δευτέρα 31-5-2021 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο