Πρόσκληση για τη Στελέχωση Τμημάτων Δ.Ε. Σχολείο 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α.

Έγγραφο 9377/10-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΥΩ7) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί  τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ78 που έχουν σωρευτικώς

α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β) τα πρόσθετα προσόντα, και ανήκουν στην κατηγορία

Ι) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τριετή απόσπαση, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

ή σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΙΙ) α) μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,

β) μόνιμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και

γ) υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας,

οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν το σχολικό έτος 2021-2022.

Αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ (mail@attik.pde.sch.gr) ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία αυτής (οδός Τσόχα, αρ. 15-17 Αθήνα Τ.Κ. 11521), από Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 έως και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 (αποκλειστική προθεσμία).

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο