Τοποθέτηση – μετάθεση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 3762/03-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας

Αποφασίζουμε:

Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99

Β. Τη μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών σε κενή οργανική θέση (βελτίωση θέσης) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99

Γ.  Να τεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λακωνίας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, γιατί δεν υπήρχε κενή οργανική θέση στον κλάδο τους ή κενή οργανική θέση στις σχολικές μονάδες προτίμησής τους λόγω κάλυψης αυτών από εκπαιδευτικούς με περισσότερα μόρια

 

Διαβάστε ολόκληρη της απόφαση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο