Τοποθέτηση Αναπληρωτών (Φάση Α’)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αναφερόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα που στη στήλη ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφει ΝΑΙ από 1-9-2021 έως και 3-9-2021 (από 8:00 έως 13:00).

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ και στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στο 1ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ (Κων. Παλαιολόγου 2).

 

Έντυπα και δικαιολογητικά:

Συνημμένος πίνακας:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο