Τοποθέτηση Αναπληρωτών (Φάση Β’)

Οι αναφερόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα που στη στήλη ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφει ΝΑΙ από 1-10-2021 έως και 4-10-2021 (από 8:00 έως 13:00).

 

Έντυπα και δικαιολογητικά:

 

Συνημμένοι πίνακες:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο