Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2021

Εγκύκλιος 126867/Α5/07-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προκειμένου να υποβάλουν το...