Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τους Υποψηφίους της στ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας

Έγγραφο 7409/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΝ146ΜΤΛΗ-ΟΗ7) της ΠΔΕ Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ καλεί για υποβολή αιτήσεων στο...