Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Σχετ:
α) Το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11-01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
β) Η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 6507 Β΄/31-12-2021)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών α και β, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11-01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (συν. α), με θέμα: «Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 – Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων» σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιούνται οι μεταβολές, οι οποίες και θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος, αναφορικά με τη χορήγηση
Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα οι μεταβολές αυτές αναφέρονται σε :

  1. ΟΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΚΕ (Προκαταρκτικές Εξετάσεις)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6507 Β΄/31-12-2021, το οποίο και επισυνάπτεται.

 

Δείτε όλα τα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο