Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136), σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη...