Ανακοίνωση διορισμού μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι με την 10944/Ε4/2-2-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε...