Ημερήσιο αρχείο: 14 Φεβρουαρίου, 2022

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Υπ’ αριθμ Φ.251/16062/A5/14- 02 – 2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα...

Συμπληρωματική πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Αναρτάται συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Παραστατικών...

Πρόσκληση για μητρώο αξιολογητών βαθμολογητών ιθαγένεια

Υπ’ αριθμ. Φ.251/15645/Α5/11-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 15645/2022 έγγραφο του Υπουργείου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο