Ημερήσιο αρχείο: 21 Φεβρουαρίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ πίνακα μορίων για Βελτίωση Θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση

Αναρτάται ο πίνακας μορίων των αιτήσεων εκπαιδευτικών για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Για τυχόν διορθώσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ERASMUS+ “INITIATION”

Υπ’ αριθμ 1209/21-02-2022 έγγραφο της ΠΔΕ Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας...

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Έγγραφο 2428/17-02-2022 της ΠΔΕ Αττικής Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που...

Δημοσίευση ΚΥΑ με την οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το...

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της αριθ. πρωτ. 18769/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο