Διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Σχετ.:
α)  Το με αριθμ. πρωτ. Φ251/16062/Α5/14-02-2022 (ΑΔΑ:  9ΤΛ146ΜΤΛΗ-ΖΝΥ) έγγραφο
β)  Η με αριθμ. πρωτ. 6000/2/6921-ρμβ’/11-02-2022 προκήρυξη διαγωνισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ).
γ)  Το με αριθμ. πρωτ. 1647/22/327016/14-02-2022 έγγραφο Τμήματος ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου και κατόπιν του γ) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι διορθώθηκε στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου ΙΙ της (β) προκήρυξης, η εκ παραδρομής αναγραφή “κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021”, με το ορθό “κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022”.

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

Δείτε την αρχική ανάρτηση:

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο