Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόπσαση εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας στο εξωτερικό

Υπ’ αριθμ 36563 /Η2/31-03-2022 (ΑΔΑ: 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 35535 /Θ2/29-0-2022  (ΑΔΑ: ΡΠ5146ΜΤΛΗ-ΦΡΖ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική...

ΦΕΚ για τη δικαιολόγηση των απουσιών των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Απόφαση 31099/ΓΔ4/18-03-2022 (ΦΕΚ 1415/Β/24-03-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές,...

Προσλήψεις 288 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2022) για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο ΥΠΑΙΘ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας...

Πρόσκληση συμμετοχής του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς για την υποβολή αιτήσεων για την Επιμόρφωση Γ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας, απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς όλων...

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το έτος 2022-2023

Ενημερώνονται οι μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για εισαγωγή σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για τα εξής: Από το...

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Υπ’ αριθμ 32475/Ε4/22/3/2022 (ΑΔΑ:  6ΕΛ346ΜΤΛΗ-ΝΣΝ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Υπ’ αριθμ 32097/Η2/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ6Α46ΜΤΛΗ-ΨΤΖ) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  που διαθέτουν τα προβλεπόμενα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο