Ανακοίνωση μορίων ΕΕΠ και ΕΒΠ για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DATA. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση ηλεκτρονικά συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ημερομηνίες υποβολής ένστασης από 14-03-2022 έως και 17-03-2022σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων 18769/E4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) του ΥΠΑΙΘ.

e-mail: mail@dide.lak.sch.gr
Για τηλεφωνική επικοινωνία:  2731363467

Συνημμένοι πίνακες:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο