Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2022–2023 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση ερευνητικά του προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των προς απόσπαση εκπαιδευτικών δεν κατατίθενται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά θα υποβάλλονται με τη συνήθη κάθε χρόνο διαδικασία, αφού πρώτα εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313331500, e-mail: centre@komvos.edu.gr) ή να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Βλάχο [ώρες επικοινωνίας: 13:00 – 14:30].

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο