Ημερήσιο αρχείο: 5 Απριλίου, 2022

Ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών/τριών

Υπ’ αριθμ 38397/ΓΔ4/04-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των μονοήμερων σχολικών εκδρομών, σχολικών περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων...

Πρόσκληση Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςγια για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ 2022-2023

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΘΕΣΜΙΑ: 15-04-2022 και ώρα 15:00 Υπ’ αριθμ 38346/E2/04 -04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο