Ημερήσιο αρχείο: 8 Απριλίου, 2022

Πρόγραμμα πανελλαδικών 2022

Υπ’ αριθμ Φ253.2/40410/Α5/8-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων,...

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Υπ’ αριθμ 40586/E2/08-04-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/984/οικ.5645/07.04.2022 (ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Σας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο