Ημερήσιο αρχείο: 19 Απριλίου, 2022

Ανακοινοποίηση – Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022

Υπ’ αριθμ. 41686/Ε4/11/04/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΨΨ46ΜΤΛΗ-ΟΔΚ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε Μεταθέτουμε με αίτησή...

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ. 45017/Ε3/18-4-2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) του ΥΠΑΙΘ Η Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Προκηρύσσουμε  την πλήρωση με...

Μετάβαση στο περιεχόμενο