Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.

Εκδόθηκαν οι 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού...