Ημερήσιο αρχείο: 26 Απριλίου, 2022

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες

Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά τις ενστάσεις Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοι, μετά τις ενστάσεις, αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Υπ’ αριθμ 28038/19-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σύμφωνα: (α) με τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν.,...

Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Υπ’ αριθμ 24301/13 /04/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σύμφωνα με αρ. πρωτ. 23083/8-4-2022 (ΦΕΚ 1717 Β΄) απόφαση του...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.

Υπ’ αριθμ 46305/Κ1/20-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης...

Γενικό Λύκειο Γερακίου – ΠΑΤΡΑ

Το Γενικό Λύκειο Γερακίου θα πραγματοποιήσει μαθητική εκδρομή 3 ημερών (με δύο διανυκτερεύσεις) στην ΠΑΤΡΑ από  Σάββατο 7 Μαΐου μέχρι...

Μετάβαση στο περιεχόμενο