Διευθυντές Εκπαίδευσης: Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες

Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά τις ενστάσεις

Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοιμετά τις ενστάσειςαξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν. 4823/2021(Α΄ 136).

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός των επόμενων ημερών, θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και το πρόγραμμα της εξέτασης των ξένων γλωσσών.

Δείτε τους πίνακες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο