Εγκύκλιος για Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Υπ’ αριθμ Κ5/39862/04-04-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με την αριθμ. Κ5/100581/13-08-2021 Υπουργική Απόφαση “Παράταση απόσπασης και θητείας Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ”, προβλέπεται ότι η παράταση της θητείας των Υποδιευθυντών, όλων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των οποίων η απόσπαση και η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2022, ισχύει μέχρι την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ω. 4763/2020 (Α’ 254).

Διευκρινίζεται ότι η λήξη της παράτασης της θητείας των Υποδιευθυντών ορίζεται την 31η Αυγούτστου 2022, ήτοι με τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με παράταση της θητείας του να συμμετέχουν στις αριθ. πρωτ.  38346/E2/04 -04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) και 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) προσκλήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΠΕ κ.α. για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Δείτε το έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο