Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Υπ’ αριθμ 24301/13 /04/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με αρ. πρωτ. 23083/8-4-2022 (ΦΕΚ 1717 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωστοποιούμε ότι την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι εξετάσεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν σε 98 Εξεταστικά Κέντρα όπως ορίζονται στην με αρ. 23252/11-4-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας περί καθορισμού Εξεταστικών Κέντρων ΠΕΓΠ Μαΐου 2022 και πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτές oχτώ χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα έξι (8.296) υποψήφιοι σε δεκατρείς (13) πόλεις ανά την επικράτεια, ήτοι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη  Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Τρίπολη, την Κόρινθο, την Καλαμάτα, τη Χαλκίδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Ρόδο και την Κομοτηνή.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, και των λοιπών Υπουργείων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και υπάλληλοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές. Δυνητικά μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή ως επιτηρητές υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι υπάλληλοι. πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Ο σύνδεσμος είναι κοινός για αξιολογητές-βαθμολογητές και επιτηρητές, αλλά εντός θα υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα. Θα δηλώνουν τις προτιμήσεις, τα προσόντα τους και στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος θα λειτουργήσει για τους υποψηφίους από την Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο