Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Υπ’ αριθμ 25980/15-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 25313/06-04-2022 εγγράφου μας περί της υπ’ αριθμ. 6352/24-03-2022 Προκήρυξης (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., σας πληροφορούμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται έως και την 06η Μαΐου 2022.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες της Προκήρυξης παρέχονται στον ιστoχώρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3868-anakoinosi

 

Δείτε τα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο