Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Υπ’ αριθμ 40586/E2/08-04-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σχετ.:
Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/984/οικ.5645/07.04.2022 (ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022 στην ιστοσελίδα του: www.apografi.gov.gr.  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ανωτέρω σχετικό έως και 17/04/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα ⇒ Θεσμικό πλαίσιο.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο