Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2022-2023

Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.Γιώργου Βούτσινου,  καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για το έτος 2022-2023, από 11/4/2022 έως 27/5/2022 στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό της Μαθητείας και επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων.

Η φετινή πρόσκληση δημοσιοποιείται τρεις μήνες νωρίτερα σε σχέση με την περίοδο μαθητείας 2021-2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής της «κανονικότητας των διαδικασιών» στην μετα-πανδημική εποχή και του σχεδιασμού για έναρξη των τμημάτων μαθητείας τον Οκτώβριο του 2022.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τη δήλωση θέσεων Μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας .

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων και συμβάλλει στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εστιάζει στην αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με την προσωπική ανέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την παροχή επίκαιρης Ε.Ε.Κ. και την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών. Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θεσμό της Μαθητείας, όπου οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με επικαιροποιημένο Οδηγό Κατάρτισης, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας αποτελεί ένα από τα πρωτοποριακά σχήματα μαθητείας ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη, οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου, αποκτούν εργασιακή εμπειρία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν αναβαθμισμένο επίπεδο προσόντων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση τόσο από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και από τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευτικούς.

 

Διαβάσατε την πρόσκληση:

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο