Παροχή αιγίδας στον 8ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο 8ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Πελοποννήσου για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας...