Ημερήσιο αρχείο: 5 Μαΐου, 2022

Ειδική Πρόσκληση Απόσπασης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ

Υπ’ αριθμ 43542/ΓΔ8/14-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ46ΜΤΛΗ-Υ1Ν) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σίτιση – Β ́ Φάση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2021-2022 (Κόρινθος)

Υπ’ αριθμ 2948/05-05-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ,για τη σίτιση μαθητών-αθλητών, μαθητριών-αθλητριών, συνοδών και αρχηγού αποστολής, που...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σίτιση – Β ́ Φάση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2021-2022 (Ναύπλιο)

Υπ’ αριθμ 2946/05-05-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ,για τη σίτιση μαθητών-αθλητών, μαθητριών-αθλητριών, συνοδών και αρχηγού αποστολής, που...

Μετάβαση στο περιεχόμενο