Πρόσκληση Παρακολούθησης Διαδικτυακής Επιμορφωτικής Διημερίδας ΠΔΕ Αττικής – ΠΕΚΕΣ Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με όλα τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο,...