Ημερήσιο αρχείο: 12 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Υπ’ αριθμ 2225/03-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΥ4Ξ46ΜΤΛΗ-ΑΗΘ) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας &...

Υγειονομικό πρωτόκολλο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Το πρωτόκολλο αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς επίσης και...

Μετάβαση στο περιεχόμενο