Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο ΓΝΥ της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Υπ’ αριθμ 2003/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΨΛ546ΜΤΛΗ-ΡΒΦ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιόνιων Νήσων Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους

Υπ’ αριθμ 55292/Ε2/16-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων...

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/κών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Υπ’ αριθμ 55241/Ε2/16-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού...

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Υπ’ αριθμ 55018/Ε4/13-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 27/τ.ΑΣΕΠ/3–5–2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022...

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 54989/Ε4/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού...

Μετάβαση στο περιεχόμενο