Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διευκρίνιση αναφορικά με την αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) Πρόσκληση

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που λαμβάνουμε, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα εξής: Κατά την παρούσα φάση και μέχρι και την καταληκτική...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ – Πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σας  αποστέλλεται συνημμένα ανακοινοποιημένος  πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων, σύμφωνα με την Πράξη 10)16-05-2022,  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Λακωνίας,...

Πρόσκληση για την ένταξή στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Υπ’ αριθμ 54116 /A5/12-05-2022 έγγραφο  (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων...

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Λακωνίας σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την παρουσίαση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων του...

Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022

ΚΥΑ  Φ.251/55062/Α5/ΦΕΚ 2368 Β΄/2022  «Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 – Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο