ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Αποφάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2022

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Εγγράφου 31155/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧΘ46ΜΤΛΗ-ΙΒ9) του ΥΠΑΙΘ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους...