Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης Υπεράριθμων – Επαναπροσδιορισμός Πίνακα Κενών Οργανικών Θέσεων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίσθηκαν υπεράριθμοι, σύμφωνα με την απόφαση  2913/19-05-200 του Διευθυντή της ΔΔΕ Λακωνίας, η οποία βασίστηκε στην...