Ανακοίνωση Κενών Οργανικών Θέσεων – Τελικός Πίνακας – Δήλωση Τοποθέτησης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν, να υποβάλλουν  δήλωση τοποθέτησης,  σε οργανικά κενά, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. Περίοδος δηλώσεων...