Ημερήσιο αρχείο: 26 Μαΐου, 2022

Οργανικά Κενά Μελών ΕΕΠ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν, να υποβάλλουν  δήλωση τοποθέτησης,  σε οργανικά κενά, όπως αυτά φαίνονται στο υπ΄ αριθ. 3562 έγγραφο της  Περιφερειακής...

Πρόσκληση για θέσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 61959/26-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ40) του ΥΠΑΙΘ Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας  καλεί μόνιμους δημόσιους...

Μετάβαση στο περιεχόμενο