Ημερήσιο αρχείο: 30 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Έγγραφο 3652/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΧΩ46ΜΤΛΗ-Ο3Ι) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78...

Πρόσκληση Στελέχωση των Τμημάτων της Β/θμιας Εκπ/σης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω του ΨΝΑ με Εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 8339/27-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ2246ΜΤΛΗ-ΗΑΦ) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,...

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγγραφο 62143/Δ2/26-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια της 43820/Δ2/14-04-2022 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ  με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην...

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 άνω του ΨΝΑ

Έγγραφο 5752/27-05-2022 (ΑΔΑ: 9Π0Κ46ΜΤΛΗ-Ρ0Ι) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οκταετή...

Μετάβαση στο περιεχόμενο