Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή & διατροφή σχολικών αποστολών Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Κέρκυρα

Υπ’ αριθμ 3060/09-05-2022 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές επιχειρήσεις για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των σχολικών αποστολών Λυκείων Λακωνίας και Αργολίδας στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων σχ. έτους 2021-22 (Β’ Φάση). Συγκεκριμένα, ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των παραπάνω αποστολών Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων στην Κέρκυρα, από την Τρίτη 10/05/2022 έως και την Τετάρτη 11/05/2022

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι τη Τρίτη 10 – 05 – 2022 και ώρα 08:00 στη γραμματεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας (Διοικητήριο –– email grphys@sch.gr).

 

Δείτε το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο