ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Αποφάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2022

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Εγγράφου 31155/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧΘ46ΜΤΛΗ-ΙΒ9) του ΥΠΑΙΘ

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Εγγράφου 31190/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6Θ6Ι46ΜΤΛΗ-ΥΡ2) του ΥΠΑΙΘ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο