ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ – Πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σας  αποστέλλεται συνημμένα ανακοινοποιημένος  πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων,

σύμφωνα με την Πράξη 10)16-05-2022,  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Λακωνίας, διότι υπήρξαν, εκ παραδρομής, από τις Σχολικές Μονάδες λανθασμένα  στοιχεία.

Ως εκ τούτου, παρατείνεται η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης  για κρίση-άρση-τοποθέτησης λόγω οργανικής υπεραριθμίας,

 για μια μέρα,  με  καταληκτική ημερομηνία την  Τετάρτη 18-05-2022.

 

Συνημμένα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο