Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 άνω του ΨΝΑ

Έγγραφο 5752/27-05-2022 (ΑΔΑ: 9Π0Κ46ΜΤΛΗ-Ρ0Ι) του ΥΠΑΙΘ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οκταετή (8) διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση και σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β) τα πρόσθετα προσόντα,

  1. της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και
  2. της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013),

και ανήκουν στην κατηγορία I) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τριετή απόσπαση,
Ή σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, II):

  1. μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,
  2. μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και
  3. υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

ΙΙΙ) ή να επιλεγούν για τη θέση του Υπεύθυνου των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ, για τρία σχολικά έτη (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), αν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τριετή απόσπαση ή για ένα σχολικό έτος (2022-2023) αν ανήκουν σε μία από τις υπό ΙΙ. i, ii, iiiα κατηγορίες εφόσον έχουν επιπλέον οκταετή (8) διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση.

να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (mail@attik.pde.sch.gr) από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 (αποκλειστική προθεσμία).

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο