Πρόσκληση Στελέχωση των Τμημάτων της Β/θμιας Εκπ/σης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω του ΨΝΑ με Εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 8339/27-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ2246ΜΤΛΗ-ΗΑΦ) του ΥΠΑΙΘ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ78, ΠΕ86 που έχουν σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β) τα πρόσθετα προσόντα,

 1. της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και
 2. της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013).

και ανήκουν στην κατηγορία I) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τριετή απόσπαση,

οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν κατά τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 στα παρακάτω τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α (Μαυρομιχάλη 122 και Αριανίτου, Εξάρχεια):

 • Α΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου,
 • Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου,
 • Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου
 • Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου,
 • Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου,
 • Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου
 • Πανελληνίων Εξετάσεων

Ή σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, II):

 1. μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,
 2. μονίμων εκπαιδευτικών και επιθυμούν να παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και
 3. υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, των υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.)

οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν το σχολικό έτος 2022-2023 στα παρακάτω τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α:

 • Α΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου,
 • Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου,
 • Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου
 • Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου,
 • Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου,
 • Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου
 • Πανελληνίων Εξετάσεων

να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (mail@attik.pde.sch.gr) από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 (αποκλειστική προθεσμία) και ώρα 15:00.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο